Rundvee


Samenwerken betekent voor ons betrokken zijn bij de veehouder. Daadwerkelijk een inzet leveren om hem te helpen zijn doelstellingen en idealen te realiseren, maar ook zijn problemen goed in te schatten. De specialist op het gebied van Melkvee en Vleesvee zijn gedreven om hier samen met u een succes van te maken.

RundveeSupport                                   
Samenwerken betekent voor ons in de schoenen van de rundveehouder gaan staan. Daadwerkelijk een inzet leveren om hem te helpen zijn doelstellingen en idealen te realiseren, maar ook zijn problemen goed in te schatten.
Ruim assortiment
De rundveespecialisten van CAV Den Ham streven naar kwaliteitsverbetering en resultaatsverbetering in de verschillende sectoren van het rundveebedrijf. Hiervoor is een ruim assortiment veevoeders beschikbaar van een constante hoge kwaliteit. 
 
Lage kostprijs
Trefwoorden voor CAV Den Ham zijn: kwaliteitsbesef, flexibiliteit, vertrouwen, degelijkheid en een lage kostprijs per kilogram melk. Maar ook samenwerken met deskundige instanties aan een verbetering van uw bedrijfsresultaten.  
Verlaging van de kostprijs is een belangrijk aandachtspunt voor iedere rundveehouder. Individueel krachtvoeradvies per koe helpt u de voerkosten te beperken.
 
Rantsoenoptimalisatie
Met behulp van ‘voerexpert’ rantsoenoptimalisatie kan een optimaal rantsoen voor uw bedrijf worden samengesteld op basis van de bij u aanwezige ruwvoeders.
Vaste uitgangspunten zijn de basis voor onze rundveespecialisten om snel de juiste krachtvoersoorten te kiezen. Uw melkcontrole dient hierbij als basis. Aan de hand van uw melkcontrolegegevens en uw ruwvoederonderzoek wordt per koe een krachtvoeradvies samengesteld. Na iedere melkcontrole wordt het advies herberekend en aangepast aan de actuele situatie.
 
Intensieve begeleiding
Naast uitgebreide voeradviezen geven wij u gedegen informatie over vele andere facetten van de moderne rundveehouderij.
Zowel op het gebied van bemiddeling in melkquota, milieuvergunningen als ook mestproductierechten kunnen wij u helpen met concrete voorstellen en intensieve begeleiding.
 
CAV Den Ham is in staat een bijdrage te leveren aan een prima resultaat, zodat de continuïteit van uw bedrijf beter gewaarborgd is.                                

Ruim assortiment

De rundveespecialisten van CAV Den Ham streven ernaar om samen met u de resultaten te optimaliseren. Hiervoor is een ruim assortiment veevoeders beschikbaar van een constante hoge kwaliteit.  

Lage kostprijs

Trefwoorden voor CAV Den Ham zijn: kwaliteitsbesef, flexibiliteit, vertrouwen en streven naar een lagere kostprijs per kilogram melk. Samen met andere deskundige instanties werken we aan een verbetering van uw bedrijfsresultaten.  Verlaging van de kostprijs is een belangrijk aandachtspunt voor iedere rundveehouder. Individueel krachtvoeradvies per koe helpt u de voerkosten te beperken. 

Rantsoenoptimalisatie

Met behulp van ‘voerexpert’ rantsoenoptimalisatie kan een optimaal rantsoen voor uw bedrijf worden samengesteld op basis van de bij u aanwezige ruwvoeders. Bedrijfsspecifieke uitgangspunten zijn de basis voor onze rundveespecialisten om snel de juiste krachtvoersoorten te kiezen. Bij het melkveebedrijf dient de melkcontrole hierbij als basis. Aan de hand van uw melkcontrolegegevens en uw ruwvoederonderzoek wordt per koe een krachtvoeradvies samengesteld. Na iedere melkcontrole wordt het advies herberekend en aangepast aan de actuele situatie.

Intensieve begeleiding

Naast uitgebreide voeradviezen geven wij u gedegen informatie over vele andere facetten van de moderne rundveehouderij. Zowel op het gebied van bemiddeling in melkquota, milieuvergunningen als ook mestproductierechten kunnen wij u helpen met concrete voorstellen en intensieve begeleiding. CAV Den Ham is in staat een bijdrage te leveren aan een prima resultaat, zodat de continuïteit van uw bedrijf beter gewaarborgd is.

 
                                           
Versgrasonderzoek             Hittestress               KringloopWijzer             GLB 2015                   BEX 2015

Zwarte_bonte_koe_liggend_light.JPGmelkstal_carousel.jpgtruck_nieuw.pngrundvee.jpg