CAV Ruwvoer update

Doorzaaimachine_news_detail

CAV Ruwvoer update

Het voer van de eerste en tweede snede gras is gewonnen en ook de 3e snedes zitten op veel plekken al onder het plastic. Op veel plekken is er een periode geweest van erg droog weer. Dit is goed terug te vinden in de grasmat. Tijd voor serieuze grasland onderhoudswerkzaamheden.

Ook het voetbal seizoen is al een tijdje achter de rug. Op veel sportvelden is groot onderhoud gepleegd.  Verticuteren, beluchten en doorzaaien om de mat in top conditie te houden en klaar te stomen voor het naderende nieuwe voetbal seizoen. Voor onze grasland onderhoudswerkzaamheden kunnen we zeker wat leren van deze tak van sport.

Drie belangrijke aandachtspunten. Lucht bij de wortels brengen door verdichting weg te halen. Het oude en slechte gras er uit werken. Nieuwe genetica in brengen om te voorkomen dat ongewenste grassen of onkruiden zich vestigen.

Wiedeggen

Na een periode van droogte kunt u met de wiedeg ondiep wortelende grassen en onkruiden goed aanpakken. Gewassen zoals ruwbeemd en straatgras kunnen worden verwijderd. De ruimte die door het wiedeggen ontstaat, kan dankzij het doorzaaien worden ingenomen door goede, nieuw gezaaide grassen.

Doorzaaien

Percelen met matig bestand goede grassen of veel kale plekken door de droogte kunt u eind augustus – begin september doorzaaien met 10 tot 20 kg DoorzaaiMax of DoorzaaiMax ProNitro per hectare. Dit graszaad mengsel is samengesteld op basis van snelle kieming en vestiging. U voorkomt vestiging van ongewenste grassen en verhoogd de voederwaarde en opbrengst voor volgend jaar. Op praktijkcentrum De Marke leverde het wiedeggen en doorzaaien in het eerste jaar zo’n 10 procent meer opbrengst.

Grasland beluchten

Bodemverdichting onder grasland vermindert de grasproductie door een slechtere/ondiepere beworteling met een slechtere mineralenbenutting en maakt het grasland gevoeliger voor droogte. Bodemverdichting vergroot tevens de wateroverlast bij hevige regenval. Om bodemverdichting onder grasland op te heffen is beluchten van bestaand grasland middels graslandbeluchtingsmachines of graslandwoelers een goede mogelijkheid. Beluchten heeft een positief effect op de bodemstructuur.

Themadag Ruwvoerteelt

Deze thema’s en alles wat het maisteelt en organischstof op het bouwland te maken heeft komen aan bod bij onze Themadag Ruwvoerteelt 15 september aanstaande. Zet het dus vast in je agenda!!

Per saldo maakt een goede ruwvoer opbrengst een wezenlijk verschil in het resultaat. Door goed onderhoud te plegen kun je een plus van 1000 tot 3000 kVEM per hectare realiseren. Dit resulteert direct in meer melk uit eigen ruwvoer!

auteur: A. Dubbeldam
Terug naar het nieuwsoverzicht