Aandachtspunten met de maisoogst

Over niet al te lange tijd zal er op veel plekken weer nieuwe mais aan de koeien gevoerd worden. “We zien nog maispitjes in de mest” is een veel gehoorde opmerking die we elk jaar tegenkomen als er weer nieuwe mais in het rantsoen komt.
Mais_kneuzen_news_detail

Vaak wordt er dan aangegeven dat de korrel nog niet voldoende ingeweekt is. Maar kan de korrel nog wel voldoende inweken?
We zien met de veredeling van de maisrassen dat het ons steeds beter lukt om bij hogere drogestofgehalten in te kuilen. Waar de mais eerder met een drogestofpercentage van rond de 30% ingekuild werd, streven we nu een drogestofgehalte na van 36%. Rond dit % zien we een optimale zetmeelgehalte gecombineerd met een goede plantverteerbaarheid. Dat het drogestofgehalte van de mais oploopt in de loop van de jaren komt doordat de plant veelal langer groen blijft en hierdoor de korrel verder afrijpt. De mais hoeft niet meer gehakseld te worden omdat de plant noodrijp is, maar er kan gewacht worden tot de korrel rijp is.

Om nu toch zoveel mogelijk te voorkomen dat we de opmerking van de maispitjes in mest krijgen, is het belangrijk dat we letten op de hakselkwaliteit van de mais.
Met de drogere mais is het belangrijk dat de korrelkneuzer heel strak afgesteld staat. Controleer dus tijdens de maisoogst geregeld of alle korrels minimaal in vieren gedeeld, of nog liever gemalen, zijn. Er is immers minder vocht aanwezig om het zetmeel al in te weken.

Om het oogstmoment te bepalen kan onderstaande tabel gehanteerd worden.

auteur: Adriaan Dubbeldam
Terug naar het nieuwsoverzicht